Wniosek alimentacyjny na rodzica

Obowiązek płacenia alimentów na rodziców przez dorosłe dzieci jest kontrowersyjnym tematem. Z jednej strony prawo wymaga, by dzieci wsparły finansowo rodziców, gdy wystąpią określone przesłanki, z drugiej – wielu dorosłych synów i córek twierdzi, że alimenty nie należą się ich rodzicom. Czy możliwe jest zwolnienie dorosłego dziecka z obowiązku alimentacyjnego wobec rodzica?

Kiedy pojawia się obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców?

W pierwszej kolejności rodzice są zobowiązani do wystąpienia o alimenty do małżonka, następnie mogą zgłosić się po wsparcie finansowe do dzieci. Główną przesłanką do powstania obowiązku alimentacyjnego jest stan niedostatku matki lub ojca. Niedostatek oznacza, że rodzice nie są w stanie samodzielnie zaspokoić wszystkich lub części uzasadnionych potrzeb. Wśród nich znajduje się między innymi opłacenie rachunków za mieszkanie, zakup opału, leków lub jedzenia. Jeśli dziecko jest w stanie finansowo wspomóc rodziców, sąd nakłada na nie obowiązek alimentacyjny.

Obowiązek alimentacyjny wobec rodziców może być realizowany zarówno w formie pieniężnej, jak i materialnej. Dzieci mogą wspomagać matkę lub ojca, opłacając za nich rachunki, kupując dla nich opał, jedzenie lub ubrania i leki. Zwykle w zgodnych rodzinach takie zachowanie dzieci wobec rodziców jest normalne, jednak w niektórych przypadkach rodzice są zmuszeni do ubiegania się o alimenty przed sądem.

Sprawy alimentacyjne to bardzo delikatne i budzące emocje sprawy, dlatego warto zapoznać się z ofertami różnych kancelarii prawnych. Pomoc adwokat w takich przypadkach jest nieoceniona, adwokat zarówno poprowadzi sprawę w naszym imieniu, dzięki czemu ograniczy nasz udział w tak stresującej sytuacji. Doradzi również jak uniknąć alimentów jeśli roszczenia są bezpodstawne. Opis takiej usłgi można sprawdzić na stronie https://kancelariabutny.pl/porady-prawne-gdynia/adwokat-rodzinny/

Alimenty na rodzica – kiedy można ubiegać się o zwolnienie z obowiązku ich płacenia?

Dorosłe dzieci mogą starać się o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego wobec rodziców w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich są niewystarczające dochody. Jeśli dziecko zarabia zbyt mało, by utrzymać nie tylko siebie, współmałżonka i niepełnoletnie dzieci, sąd odstępuje od ustanowienia obowiązku alimentacyjnego. Drugą sytuacją, w której rodzicom nie należy się wsparcie od dorosłych dzieci, jest niegodność alimentacji. Jest to przypadek, w którym roszczenie rodzica stanowi nadużycie wobec przysługujących mu uprawnień.

Udowodnienie niegodności alimentacji jest łatwiejsze, gdy korzysta się z pomocy adwokata. Wsparcie prawnika umożliwia zebranie dowodów, które świadczą, że rodzic ma własne środki finansowe niezbędne do zaspokojenia wszystkich potrzeb lub że w przeszłości nie wywiązał się z obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. Dotyczy to między innymi sytuacji, w których rodzic nadużywał alkoholu, stosował przemoc wobec potomstwa, bądź nie płacił alimentów na niepełnoletnie dzieci. Adwokat pomoże zebrać wszystkie dowody w sprawie oraz przedstawić je przed sądem, by uniknąć płacenia alimentów na rodzica.